Úvodná stránka Poskytované služby Partneri Kontakt
Accounting Services s.r.o.
Accounting Services s.r.o.

Služby, ktoré spoločnosť poskytuje

Vedenie účtovnej evidencie

 • zastupovanie objednávateľa v komunikácii s daňovým úradom
 • ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • vykonávanie uzávierky DPH dľa platnej legislatívy
 • vykonávanie účtovnej uzávierky dľa platnej legislatívy
 • vykonávanie mesačných uzávierok v termínoch požadovaných objednávateľom
 • realizácia reportov vo forme požadovanej objednávateľom
 • evidencia skladových zásob

Daňové priznania

Spracovanie daňových priznaní k:

 • dani z pridanej hodnoty
 • dani z príjmu fyzických i právnických osôb
 • dani z motorových vozidiel
 • dani z nehnuteľností

Ďalšie služby:

 • výpočet a podávanie prehľadov a hlásení o dani zo závislej činnosti
 • výpočet splatnej dane
 • výpočet odloženej dane
 • vyhotovenie výkazov pre štatistické úrady

Vedenie mzdovej agendy

 • zastupovanie objednávateľa v komunikácii s inštitúciami sociálneho a zdravotného zabezpečenia (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, úrad práce)
 • personalistika (mimo náboru pracovníkov) pozostávajúca z:
 1. vyhotovenia a zasielania prihlášok a odhlášok zamestnancov v inštitúciách sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 2. zasielania mesačných a ročných výkazov inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 3. evidencie cestovných príkazov
 4. evidencie stravných poukážok
 5. vyhotovenia dokumentov – pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, zápočty, ukončenia pracovných pomerov, dohody o hmotnej zodpovednosti
 6. vyhotovenia zostáv – výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľad dovoleniek
 7. spracovania ročného zúčtovania dane zo mzdy zamestnancov a potvrdenia o príjmoch
 8. spracovania ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnancov