Úvodná stránka Poskytované služby Partneri Kontakt
Accounting Services s.r.o.
Accounting Services s.r.o.

Vitajte na stránkach Accounting Services

Spoločnosť „Accounting services s.r.o.“ podniká na základe skúseností, ktoré jej majitelia získali pôsobením vo veľkých medzinárodných spoločnostiach ako na Slovensku, tak i v Českej republike.

Disponuje nemalými znalosťami slovenského a českého účtovníctva a rozdielov, ktoré medzi oboma účtovnými štandardami existujú. Rovnako odborne dokáže pracovať s medzinárodnými účtovnými štandardami IFRS a citlivo ich aplikovať na účtovných štandardoch slovenskej a českej legislatívy.

Zaoberá sa najmä

  • účtovnými službami podľa platnej slovenskej legislatívy, pričom sa predovšetkým orientuje na subjekty, ktoré prichádzajú na Slovensko podnikať z Českej republiky buď prostredníctvom organizačných zložiek alebo iných právnických subjektov.
  • zakladaním nových spoločností, ktoré na Slovensko prichádzajú podnikať, vrátane ich zastupovania na daňových úradoch, správach sociálneho a zdravotného zabezpečenia, colných úradoch atď.
  • zabezpečovaním daňového poradenstva, vrátane podávania daňových priznaní k dani z príjmu, k dani z pridanej hodnoty atď.